De in 1913 als stoomsleepboot gebouwde Alphecca werd na 92 dienstjaren van de sloop gered en ondergebracht in de Stichting tot behoud van de motorsleepboot Alphecca. Het doel is om deze zeldzame vertegenwoordiger van bijna een volle eeuw zeesleep-historie te behouden voor de toekomst. Niet als originele stoomboot maar in de vorm waarin ze in 1959 werd “gemoderniseerd” tot motorsleepboot.

Via de website willen we u graag een beeld geven van het schip en haar historie. Ook kunt u via de website zien hoe u verder kunt kennis maken met de Alphecca. Door haar te bezoeken op haar vaste ligplaats, bij evenementen, of door haar te huren voor speciale gelegenheden.

Het behoud van de Alphecca is mogelijk door de financiële inkomsten van het bijwonen van nautische evenementen en de mogelijkheid om het schip in te huren. Maar zeker ook is voor dit behoud onmisbaar het enthousiasme en de voortdurende inzet van de bij de Stichting betrokken bestuursleden, vrijwilligers en sponsoren. Mocht u een bijdrage willen leveren aan het behoud, financieel of met raad en daad, dan vindt u op deze site hoe u met ons in contact kunt treden.

Foto’s

Video’s